Sözlükte "olay" ne demek?

1. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken ya da çekebilecek nitelikte olan hertürlü eylem, hadise, vaka.
2. Önemli tarihsel olguolay

Cümle içinde kullanımı

Nötron bombası günümüzün olayıdır.

Olay kelimesinin ingilizcesi

[Olay] n. event, happening, fact, circumstance, incident, affair, case, episode, experience, instance, occurrence, scene

İlgili olabilecek başlıklar

Olay bilimi nedir?